Чип Тунинг Файлове – Професионално направени и тествани Chip Tuning File

Чип тунинг файлове / Chip tuning file

Chip tuning file

Чип Тунинг Файл

Предлагаме модифицирани Чип тунинг файлове като услуга за колеги и автосервизи които искат и имат необходимата техника за извършването на услугата Чип Тунинг,от нас можете да си закупите еднократно или постоянно да работите с нашите файлове,много от тези файлове са вече тествани от нас и са с гарантирано качество за постигнат резултат,здравина на автомобила и икономия на гориво,а много от файловете са и правени и замервани на нашия дино стенд!

Тунинг Файловете които можем да ви предложим са както стандартен чип тунинг,така и за вече модифицирани автомобили с подменени части като турбо,дюзи и др…

От нас можете да поръчате и файлове за:

– премахване на ДПФ или ФАП филтри за твърди частици

– файлове за премахване на ЕГР системата за рециркулация на изгорелите газове

– премахване на следенето на катализатора и вторите ламбда сонди

– Изтриване на избрани кодове за грешки в софтуера с цел елиминиране на даден компонент или проблем!

За цени за Чип тунинг файлове моля да се свържете с нас КОНТАКТИ

Chip Tuning File

We offer modified tuning files as a service to colleagues and garages who want and have the necessary equipment for the service Chip Tuning, you can buy once or continually work with our files, many of these files have already been tested by us and are guaranteed quality of performance, strength of vehicle and fuel economy, and many of the files are made and measurements of our Dyno Stand!

Tuning files we can offer you are as a standard chip tuning and already modified vehicles with replaced parts like turbo,injectors,etc …

From us you can order files:

– Elimination of DPF or FAP diesel particulate filter

– Files remove EGR system for exhaust gas recirculation

– Elimination of monitoring the catalyst and second lambda probes

– Delete the selected error codes in the software to eliminate a component or problem!

Prices for Chip tuning file please contact us HERE