bmw-1-serie-f2x-2011-2015

Bmw 1 serie  (2011 – 2015) 

Заводски данни След чиптунинг Разлика
102 hp 220 hp + 118 hp
180 Nm 310 Nm + 130 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
136 hp 220 hp + 84 hp
220 Nm 310 Nm + 90 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
170 hp 220 hp + 50 hp
250 Nm 310 Nm + 60 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
218 hp 290 hp + 72 hp
310 Nm 450 Nm + 140 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
238 hp 290 hp + 52 hp
330 Nm 450 Nm + 120 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
320 hp 365 hp + 45 hp
450 Nm 520 Nm + 70 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
320 hp 380 hp + 60 hp
450 Nm 520 Nm + 70 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
95 hp 150 hp + 55 hp
235 Nm 320 Nm + 85 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
116 hp 150 hp + 34 hp
260 Nm 320 Nm + 60 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
116 hp 190 hp + 74 hp
260 Nm 400 Nm + 140 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
136 hp 190 hp + 54 hp
320 Nm 400 Nm + 80 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
143 hp 190 hp + 47 hp
320 Nm 400 Nm + 80 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
163 hp 220 hp + 57 hp
380 Nm 440 Nm + 60 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
184 hp 220 hp + 36 hp
380 Nm 440 Nm + 60 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
200 hp 220 hp + 20 hp
420 Nm 440 Nm + 20 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
211 hp 270 hp + 59 hp
450 Nm 500 Nm + 50 Nm
Заводски данни След чиптунинг Разлика
218 hp 270 hp + 52 hp
450 Nm 500 Nm + 50 Nm

Имате въпрос относно услугите ни? Задайте го!

ЗАПИТВАНЕ